Elektronické trhovisko

Zobrazenie:

  Poradie

zmluvy

  Zmluvná strana

Hodnota

zmluvy 

Predmet zmluvy 
  Obdobie 01.04.2016-30.06.2016    
  1.
GVP s.r.o.
Tolstého 1, 066 01  Humenné
IČO: 36446190
  11.700 €   Cukor a cukrovinky
  2.
GVP s.r.o.
Tolstého 1, 066 01  Humenné
IČO: 36446190
  13.560 €   Hrubý potravinový tovar II
  3.
TA-TRANS, Ing. Andrej Timko
Štefánikova 714, 075 01  Trebišov
IČO:  10792848
  17.040 €   Hrubý potravinový tovar  I
  4.
Bidvest Slovakia s.r.o.,
Piešťanská 2321/71, 915 01  Nové Mesto n.V.
IČO:  34152199
  12.240 €   Mrazená hydina a čerstvé vajcia
  5.
Cimbaľák s.r.o.
Duklianska 17A/3579, 085 01  Bardejov
IČO: 36473219
  25.200 €   Mäsové výrobky
  6.
Cimbaľák s.r.o.
Duklianska 17A/3579, 085 01  Bardejov
IČO: 36473219
  34.100 €

  Mäso

  7.
Pekáreň KELPEK  s.r.o.
Čierne Pole 36
IČO: 47019719
  23.400 €   Chlieb a pečivo
  8.
TA-TRANS, Ing. Andrej Timko
Štefánikova 714, 075 01  Trebišov
IČO: 10792848
  24.000 €   Mlieko a mliečne výrobky
  Obdobie 01.07.2016-30.09.2016    
  1.
ZAPHIR s.r.o.
Voľa 6, 072 21
IČO: 47499435
8992,63€ Bezbariérová kúpeľňa 
2.
JIMM  SLOVAKIA s.r.o.
Pod Krámovou 2862/16,06601  Humenné
IČO: 47576758
5797,20€ Oprava zamestnaneckej kúpeľne v kuchyni
3.
MADD FRUIT s.r.o.
Michalovská 10, 07301 Sobrance
prev. Lastomírska 2,  071 01  Michalovce
IČO:  36730866
20.685,49€   Ovocie, zelenina
4.
BIDVEST  SLOVAKIA  s.r.o.
Piešťanská 2321/71, 915 01 
Nové Mesto n.V.
IČO:  34152199
5.829,41 €   Mrazené rybie filé, mrazené polotovary a šaláty
  Obdobie 01.10.2016-31.12.2016     nebolo vykonané verejné obstarávanie
  Obdobie 01.01.2017-31.03.2017
    nebolo vykonané verejné obstarávanie
  Obdobie 01.04.2017-30.06.2017    
  1.
Bidfood Slovakia s.r.o.
Piešťanská 2321/71
915 01 Nové mesto n.V
IČO:34152199
  8.991,26 €   Mrazená hydina a čerstvé vajcia
  2.
TA-TRANS,  Ing. Andrej Timko
Štefániková 714
075 01  Trebišov
IČO:  10792848
13.434,10€   Hrubý potravinový tovar I.
  3.
GVP s.r.o.
Tolstého 1
066 01  Humenné
IČO: 36446190
11.345,49€   Hrubý potravinový tovar II.
  4.
GVP s.r.o.
Tolstého 1
066 01  Humenné
IČO:  36446190
6.738,08 €   Cukor a cukrovinky
  5.
TA-TRANS, Ing. Andrej Timko
Štefánikova 714
075 01  Trebišov
IČO: 10792848
21.900,79€   Mlieko a mliečne výrobky
  6.
Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s.
Mierová 34
066 54  Humenné
IČO: 31711243
15.487,451€   Chlieb a pečivo
  7.
AJVA s.r.o.
Hlavná 47
056 01  Gelnica
IČO: 36580899
5.890,-€ Toaletný papier,vreckovky, utierky na ruky a servítky
  8.
AJVA  s.r.o.
Hlavná 47
056 01  Gelnica
IČO: 36580899
5.475,- € Pracie prostriedky
  9.
AJVA  s.r.o.
Hlavná 47
056 01  Gelnica
IČO: 36580899
2.410,50 € Prací spotrebný materiál
  10.
AJVA  s.r.o.
Hlavná 47
056 01  Gelnica
IČO: 36580899
5.327,40 € Predmety osobnej starostlivosti
  11.
AJVA s.r.o.
Hlavná 47
056 01  Gelnica
IČO:  36580899
4.843,20 € Dezinfekčné prostriedky
  12.
AJVA s.r.o.
Hlavná 47
056 01  Gelnica
IČO:  36580899
5.353,70 € Čistiace výrobky
  13.
AJVA  s.r.o.
Hlavná 47
056 01  Gelnica
IČO: 36580899
1.530,- € Xerografický papier
  14.
AJVA s.r.o.
Hlavná 47
056 01  Gelnica
IČO: 36580899
5.987,08 € Originálne tonery
  15.
AJVA  s.r.o.
Hlavná 47
056 01  Gelnica
IČO: 36580899
3.080,40 € Rukavice
  16.
AJVA  s.r.o.
Hlavná 47
056 01  Gelnica
IČO: 36580899
5.378,96 € Kancelárske potreby
  17.
AJVA s.r.o.
Hlavná 47
056 01  Gelnica
IČO: 36580899
4.775,10 € Osviežovače vzduchu, plastové výrobky,metly, kefy, handry a iné výrovky na upratovanie
  18.
LEMAN  SLOVAKIA  spol. s r.o.
kpt. Nálepku 2973/7
066 01  Humenné
IČO: 31664181
86.634,48€ Rekonštrukcia druhej časti objektu pre TCHB
  Obdobie 01.07.2017-30.09.2017    
1.
INMEDIA s.r.o
Nám. SNP 11, 960 01  Zvolen
IČO: 36019208
6.194,417 €
Mrazené ryby, mrazený polotovar a šaláty
2.
M.A.D.D. Fruit s.r.o.
Michalovská 10, 073 01  Sobrance
IČO:  36730866
20.159,46 € Ovocie a zelenina
3.
Cimbaľák s.r.o.
Duklianska 17A/3579, 085 01  Bardejov
IČO: 36473219
16.972,692€ Mäsové výrobky
4.
Cimbaľák s.r.o.
Duklianska 17A/3579, 085 01  Bardejov
IČO:  36473219
25.781,91 € Mäso
5.
HALMA  s.r.o.
ul. 1. mája 2, 071 01  Michalovce
IČO: 36214027
9.252,90 € Výmena madiel a oprava schodiska
  Obdobie 01.10.2017-31.12.2017    
       

 

Povinné zverejňovanie dokumentov

Povinne zverejnené dokumetny sú  na tejto stránke:   web.vucke.sk/sk/samosprava/organizacie-zp/socialne/ondava-podrobnosti-dokumenty.html     ... Viac