Elektronické trhovisko

Zobrazenie:

  Poradie

zmluvy

  Zmluvná strana

Hodnota

zmluvy 

Predmet zmluvy 
       
  Obdobie 01.04.2016-30.06.2016    
  1.
GVP s.r.o.
Tolstého 1, 066 01  Humenné
IČO: 36446190
  11.700 €   Cukor a cukrovinky
  2.
GVP s.r.o.
Tolstého 1, 066 01  Humenné
IČO: 36446190
  13.560 €   Hrubý potravinový tovar II
  3.
TA-TRANS, Ing. Andrej Timko
Štefánikova 714, 075 01  Trebišov
IČO:  10792848
  17.040 €   Hrubý potravinový tovar  I
  4.
Bidvest Slovakia s.r.o.,
Piešťanská 2321/71, 915 01  Nové Mesto n.V.
IČO:  34152199
  12.240 €   Mrazená hydina a čerstvé vajcia
  5.
Cimbaľák s.r.o.
Duklianska 17A/3579, 085 01  Bardejov
IČO: 36473219
  25.200 €   Mäsové výrobky
  6.
Cimbaľák s.r.o.
Duklianska 17A/3579, 085 01  Bardejov
IČO: 36473219
  34.100 €

  Mäso

  7.
Pekáreň KELPEK  s.r.o.
Čierne Pole 36
IČO: 47019719
  23.400 €   Chlieb a pečivo
  8.
TA-TRANS, Ing. Andrej Timko
Štefánikova 714, 075 01  Trebišov
IČO: 10792848
  24.000 €   Mlieko a mliečne výrobky
  Obdobie 01.07.2016-30.09.2016    
  1.
ZAPHIR s.r.o.
Voľa 6, 072 21
IČO: 47499435
8992,63€ Bezbariérová kúpeľňa 
2.
JIMM  SLOVAKIA s.r.o.
Pod Krámovou 2862/16,06601  Humenné
IČO: 47576758
5797,20€ Oprava zamestnaneckej kúpeľne v kuchyni
3.
MADD FRUIT s.r.o.
Michalovská 10, 07301 Sobrance
prev. Lastomírska 2,  071 01  Michalovce
IČO:  36730866
20.685,49€   Ovocie, zelenina
4.
BIDVEST  SLOVAKIA  s.r.o.
Piešťanská 2321/71, 915 01 
Nové Mesto n.V.
IČO:  34152199
5.829,41 €   Mrazené rybie filé, mrazené polotovary a šaláty
  Obdobie 01.10.2016-31.12.2016     nebolo vykonané verejné obstarávanie
  Obdobie 01.01.2017-31.03.2017
    nebolo vykonané verejné obstarávanie
  Obdobie 01.04.2017-30.06.2017    
  1.
Bidfood Slovakia s.r.o.
Piešťanská 2321/71
915 01 Nové mesto n.V
IČO:34152199
  8.991,26 €   Mrazená hydina a čerstvé vajcia
  2.
TA-TRANS,  Ing. Andrej Timko
Štefániková 714
075 01  Trebišov
IČO:  10792848
13.434,10€   Hrubý potravinový tovar I.
  3.
GVP s.r.o.
Tolstého 1
066 01  Humenné
IČO: 36446190
11.345,49€   Hrubý potravinový tovar II.
  4.
GVP s.r.o.
Tolstého 1
066 01  Humenné
IČO:  36446190
6.738,08 €   Cukor a cukrovinky
  5.
TA-TRANS, Ing. Andrej Timko
Štefánikova 714
075 01  Trebišov
IČO: 10792848
21.900,79€   Mlieko a mliečne výrobky
  6.
Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s.
Mierová 34
066 54  Humenné
IČO: 31711243
15.487,451€   Chlieb a pečivo
  7.
AJVA s.r.o.
Hlavná 47
056 01  Gelnica
IČO: 36580899
5.890,-€ Toaletný papier,vreckovky, utierky na ruky a servítky
  8.
AJVA  s.r.o.
Hlavná 47
056 01  Gelnica
IČO: 36580899
5.475,- € Pracie prostriedky
  9.
AJVA  s.r.o.
Hlavná 47
056 01  Gelnica
IČO: 36580899
2.410,50 € Prací spotrebný materiál
  10.
AJVA  s.r.o.
Hlavná 47
056 01  Gelnica
IČO: 36580899
5.327,40 € Predmety osobnej starostlivosti
  11.
AJVA s.r.o.
Hlavná 47
056 01  Gelnica
IČO:  36580899
4.843,20 € Dezinfekčné prostriedky
  12.
AJVA s.r.o.
Hlavná 47
056 01  Gelnica
IČO:  36580899
5.353,70 € Čistiace výrobky
  13.
AJVA  s.r.o.
Hlavná 47
056 01  Gelnica
IČO: 36580899
1.530,- € Xerografický papier
  14.
AJVA s.r.o.
Hlavná 47
056 01  Gelnica
IČO: 36580899
5.987,08 € Originálne tonery
  15.
AJVA  s.r.o.
Hlavná 47
056 01  Gelnica
IČO: 36580899
3.080,40 € Rukavice
  16.
AJVA  s.r.o.
Hlavná 47
056 01  Gelnica
IČO: 36580899
5.378,96 € Kancelárske potreby
  17.
AJVA s.r.o.
Hlavná 47
056 01  Gelnica
IČO: 36580899
4.775,10 € Osviežovače vzduchu, plastové výrobky,metly, kefy, handry a iné výrovky na upratovanie
  18.
LEMAN  SLOVAKIA  spol. s r.o.
kpt. Nálepku 2973/7
066 01  Humenné
IČO: 31664181
86.634,48€ Rekonštrukcia druhej časti objektu pre TCHB
  Obdobie 01.07.2017-30.09.2017    
1.
INMEDIA s.r.o
Nám. SNP 11, 960 01  Zvolen
IČO: 36019208
6.194,417 €
Mrazené ryby, mrazený polotovar a šaláty
2.
M.A.D.D. Fruit s.r.o.
Michalovská 10, 073 01  Sobrance
IČO:  36730866
20.159,46 € Ovocie a zelenina
3.
Cimbaľák s.r.o.
Duklianska 17A/3579, 085 01  Bardejov
IČO: 36473219
16.972,692€ Mäsové výrobky
4.
Cimbaľák s.r.o.
Duklianska 17A/3579, 085 01  Bardejov
IČO:  36473219
25.781,91 € Mäso
5.
HALMA  s.r.o.
ul. 1. mája 2, 071 01  Michalovce
IČO: 36214027
9.252,90 € Výmena madiel a oprava schodiska
  Obdobie 01.10.2017-31.12.2017    
  1.
Kunca Štefan
Kladzany 191, 094 21
IČO:  10808795
  24.657 € Teplovodný kondenzačný kotol vrátane horáka
  Obdobie 01.01.2018-31.03.2018     nebolo vykonané verejné obstarávanie
  Obdobie 01.04.2018-30.06.2018    
  1.
AJVA  s.r.o.
Hlavná 47, 056 01  Gelnica
IČO:  36580899
  6.921 € Originálne tonery 
  2.
AJVA  s.r.o.
Hlavná 47, 056 01  Gelnica
IČO:  36580899
  13.536 € Čistiace výrobky
  3.
AJVA  s.r.o.
Hlavná 47, 056 01  Gelnica
IČO:  36580899
  8.572,50 € Pracie prostriedky 
  4.
AJVA  s.r.o.
Hlavná 47, 056 01  Gelnica
IČO:  36580899
11.267,70 €  Dezinfekčné prostriedky 
  5.
AJVA  s.r.o.
Hlavná 47, 056 01  Gelnica
IČO:  36580899
  6.069,60 € Hygienický materiál
  6.
AJVA  s.r.o.
Hlavná 47, 056 01  Gelnica
IČO:  36580899
8.297,53 €  Kancelárske potreby 
  7.
AJVA  s.r.o.
Hlavná 47, 056 01  Gelnica
IČO:  36580899
10.748,71 €  Pracovné odevy 
  8.
GVP s.r.o.
Tolstého 1, 066 01  Humenné
IČO: 36446190
  6.070,38 € Cukor a cukrovinky 
  9.
GVP  s.r.o.
Tolstého 1, 066 01  Humenné
IČO: 36446190
10.875,86 €  Hrubý potravinový tovar II. 
  10.
TA-TRANS
Štefánikova 714, 07501 Trebišov
IČO:  10792848
13.716,73 € Hrubý potravinový tovar I. 
  11.
Bidfood Slovakia s.r.o.
Piešťanská 2321/71, 915 01  Nové mesto n.V.
IČO:  34152199
  8.850,29 € Mrazená hydina a čerstvé vajcia 
  12.
Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s.
Mierová 34, 066 01  Humenné
IČO:  31711243
14.633,074€ Chlieb a pečivo
  13.
TA-TRANS
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
IČO:  10792848
21.206,93 €  Mlieko a mliečne výrobky 
  Obdobie 01.07.2018-30.09.2018    
  1.
ARJO-HUMANIC  SK, s.r.o.
Školská 428, 059 35  Batizovce
IČO: 36679607
  2.996,40 €   Vibračná posteľ
  2.
CIMBAĽÁK s.r.o.,
Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov
IČO:  36473219
13.611,02 € Mäsové výrobky
  3.
CIMBAĽÁK s.r.o.
Duklianska 17A/3579, 085 01  Bardejov
IČO:  36473219
21.079,59 € Mäso 
  4.
INMEDIA spol. s.r.o.,
Námestie SNP 11, 96001 Zvolen
IČO:  36019208
  5.663,51 € Mrazené rybie filé, mrazený polotovar a šaláty
  5.
M.A.D.D. FRUIT s.r.o.,
Michalovská 10,07301 Sobrance
IČO:  36730866
21.356,11 € Ovocie a zelenina
  Obdobie 01.10.2018-31.12.2018
   
  1.
GASTMA  s.r.o.,
Denešová 10, 040 23  Košice
IČO: 36171522
  6.594 € Kuchynský robot s príslušenstvom 
  2.
GASTMA s.r.o.
Denešová 10, 040 23  Košice
IČO:  26171522
3.910,80 € Elektrická trojtrúbová pec
  3.
BL  TECHNICS s.r.o.,
Švábska 6695/57A, Prešov
IČO: 36502944
  9.588 €   Veľkokapacitná práčka
  4.
GASTMA  s.r.o.
Denešová 10, 040 23  Košice
IČO: 36171522
7.680 € Elektrický varný kotol 2 ks
  5.
Jozef Kolesár - SERVISKOL,
Letná 6089/21A,07101Michalovce
IČO: 35027045
9.981,60 € Klimatizácia
  Obdobie 01.01.2019-31.03.2019    
       

 

Povinné zverejňovanie dokumentov

Povinne zverejnené dokumetny sú  na tejto stránke:   web.vucke.sk/sk/samosprava/organizacie-zp/socialne/ondava-podrobnosti-dokumenty.html     ... Viac