Elektronické trhovisko

Zobrazenie:

Povinne zverejnené dokumetny sú  na tejto stránke:

 

web.vucke.sk/sk/samosprava/organizacie-zp/socialne/ondava-podrobnosti-dokumenty.html

 

 

Postup podľa § 117

  Poradie zmluvy -   Zmluvná strana - Hodnota zmluvy  - Predmet zmluvy    -   -   -     Obdobie 01.04.2016-30.06.2016       1. GVP s.r.o. Tolstého 1, 066 01  Humenné IČO: 36446190   ... Viac