Elektronické trhovisko

Poradie

zákazky

Zmluvná strana

Hodnota zmluvy

Predmet zákazky
  Obdobie od 01.01.2015 - 30.06.2015    
1.
VLM  AUTO s.r.o.
Priemyselná 5805, 071 01  Michalovce
IČO:  36574333

  26.984,99 €

Motorové vozidlo 9-miestne na prepravu osôb
so zdvíhacou plošinou
  Obdobie od 01.07.2015 - 31.12.2015    
1.
PRESTIGE
Veterná  2027/10, 034 01  Ružomberok
IČO:  33018049
  1917,- € Kreslá 
2.
FAN-AUTO
Južná trieda 66, 040 01  Košice
IČO:  32529597
3.666,64 €   Sedacie súpravy
3.
FAN-AUTO
Južná trieda 66, 040 01  Košice
IČO:  32529597
  400 € Konferenčné kreslá 
4.
FAN-AUTO
Južná trieda 66, 040 01  Košice
IČO:  32529597
  2219,98 €   Plastové lavice
5.
Školská technika s.r.o.
Ul. Svornosti 50, 821 06  Bratislava
IČO:  47387882
  3.650 €   Výpočtová technika
  Obdobie od 01.01.2016 - 31.3.2016    
  nebolo vykonané verejné obstarávanie    
  Obdobie od 01.04.2016-30.06.2016    
  nebolo vykonané verejné obstarávanie    
  Obdobie od 01.07.2016-30.09.2016    
1. 
Gastrotechnika s.r.o.
Slovenská 93, 040 01  Košice
IČO: 46660437
  3.527,40 € Elektrická pec trojtrúbová s roštom a gastronádobami
2. 
Elektroservis VV s.r.o.
Čemernianska 50,09301  Vranov n.T.
IČO: 44602731
  2.372,-€ Elektrický varný kotol
3.
Elektroservis VV  s.r.o.
Čemernianska 50,09301 Vranov n.T.
IČO:  44602731
  4.199,01 € Krájač zeleniny s príslušenstvom
  Obdobie od 01.10.2016-31.12.2016    
1. 
Slávka Ivanová - Štýl
Sládkovičova 1970/12, 093 01  Vranov nad Topľou
IČO: 41803523
  4.500 €   Parkový traktor s príslušenstvom
  Obdobie do 01.01.2017-31.03.2017