Evidencia došlých žiadostí - muži

Evidencia došlých žiadostí - muži

 

P.č Dátum
prijatia
žiadosti
Meno Okres trvalého pobytu Stav vybavenia
  1 23.02.2017   Jozef.S.   Budimír   čakateľ
  2