Evidencia došlých žiadostí - muži

Evidencia došlých žiadostí - muži

 

P.č Dátum
prijatia
žiadosti
Meno Okres trvalého pobytu Stav vybavenia
  1 15.05.2018    Juraj H.   Košice  
  2   28.06.2018   Emil B   Michalovce  
  3 08.04.2019    Martin D   Košice  
  4   23.04.2019   Ladislav P   Košice