Evidencia došlých žiadostí - ženy

P.č Dátum
prijatia
žiadosti
Meno Okres trvalého pobytu Stav vybavenia
  1.