Kultúrna činnosť

Kultúrnu činnosť pripravuje úsek pracovnej terapie a záujmových činností v spolupráci so sociálnym úsekom a radou obyvateľov.

Neodmysliteľnou súčasťou kultúrneho vyžitia prijímateľov je návšteva divadelných predstavení, účasť na kultúrnych a spoločenských podujatiach organizovaných zariadením, obecným úradom, základnou školou alebo farským úradom,  a ďalšími inštitúciami.

V priebehu roka sa mesačne uskutočňujú posedenia prijímateľov, ktorí oslavujú meniny alebo narodeniny.

 

 

 

DSS Rakovec - kultúrna činnosťDSS Rakovec - kultúrna činnosťDSS Rakovec - kultúrna činnosťDSS Rakovec - kultúrna činnosť