Obslužné činnosti

V rámci obslužných činností domov sociálnych služieb zabezpečuje:

  • upratovanie,
  • poskytovanie posteľnej bielizne, jej pranie a žehlenie,
  • pranie, čistenie a žehlenie osobného šatstva,
  • údržbu a opravu osobného vybavenia,