Pracovná terapia

DSS Rakovec - pracovná a výchovná terapia

 

V zariadení sú v pracovnej činnosti presadzované kritéria zamerané na osobnostný rozvoj prijímateľov.

 

V rámci pracovnej terapie je prijímateľom pridelená primeraná práca podľa individuálnych plánov, ktoré rešpektujú ich osobné danosti, stupeň a druh postihnutia. Rôznymi pracovnými činnosťami sa podieľajú na údržbe a zveľaďovaní parku a ovocného sadu. Pomocnými prácami v práčovni, kuchyni a pri stolovaní pomáhajú pri zabezpečovaní prevádzky zariadenia.

 

V zariadení je vytvorená dielňa domáceho majstra, dielňa šitia a tkáčska dielňa.

 

 

DSS Rakovec - pracovná terapiaDSS Rakovec - pracovná terapiaDSS Rakovec- pracovná terapiaDSS Rakovec - pracovná terapia

 

DSS Rakovec - pracovná a výchovná terapiaDSS Rakovec - Pracovná a výchovná terapia

 

Na športové aktivity a relaxačné cvičenia slúži veľké viacúčelové ihrisko.