Kalendár
«
Jún 2024
»
PO
UT
ST
ŠT
PI
SO
NE
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Kontakty
Telefón: 056 648 95 26
0917330974 kontakt na prijímateľov
E-mail :riaditel@dssrakovec.sk
Počítadlo
Celkom
328197
Týždeň
60663
Dnes
839
Online
9

Ošetrovateľská starostlivosť

Sestry koordinujú ošetrovateľskú starostlivosť poskytovanú metódou ošetrovateľského procesu v súčinnosti s ostatnými členmi multidisciplinárneho tímu poskytujúceho starostlivosť prijímateľovi sociálnej služby a rodine (blízkym) prijímateľa.
Ošetrovateľskú starostlivosť v zariadení poskytujú zamestnanci, ktorí spĺňajú podmienky na výkon zdravotníckeho povolania podľa osobitného predpisu (8 sestier a 4 zdravotné asistentky).

Za dodržiavanie požiadaviek štandardného postupu zodpovedá osoba zodpovedná za poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti v zariadení (ďalej len „zodpovedná osoba - garant“).

Ošetrujúci lekár ( praktický lekár, psychiater, neurológ)  klienta zodpovedá:
● za zabezpečenie alebo priame poskytnutie lekárskej starostlivosti, a to vyšetrenia, ošetrenia a zostavenia liečebného plánu v ambulancii alebo v ZSS;
●za zabezpečenie poskytnutia telefonickej, elektronickej (archivovanej) alebo osobnej konzultácie so sestrou.

Sestry ďalej
●  pomáhajú koordinovať činnosti s pracovníkmi zabezpečujúcimi sociálnu starostlivosť, obvodným ošetrujúcim lekárom, psychiatrom a neurológom  a ďalšími zamestnancami (prípadne prítomnými dobrovoľníkmi, študentmi v rámci praxe);
●  usilujú o rozvoj kvality ošetrovateľskej starostlivosti;
●  dbajú o kultúru, čistotu, funkčnosť, účelnosť a plné vybavenie prostredia lôžkového zariadenia;
●  pri výkone ošetrovateľskej starostlivosti sú príkladom etického, ľudského a zároveň profesionálneho prístupu;
●  k výkonu svojej funkcie pristupujú zodpovedne, zachovávajú si nadhľad, voči tímu sú spravodlivo kritické, náročné, uvedomujú si svoju pozíciu vodcu tímu a zároveň reprezentanta vysokej úrovne poskytovanej starostlivosti voči klientom, ich blízkym, ako aj iným subjektom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pri zabezpečovaní komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti o klienta môže sestra delegovať činnosti aj na zdravotné asistentky a opatrovateľky/ľov v rozsahu ich odbornej spôsobilosti, pričom starostlivosť o klienta je kontrolovaná sestrou.
Ošetrovateľské výkony, ktoré sestra realizuje pri poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti, sú realizované v rozsahu odbornej spôsobilosti a rozsahu praxe sestry stanoveného v platnom právnom predpise MZ SR a na základe zmluvy s poisťovňou. Praktický lekár, s ktorým majú prijímatelia uzatvorenú zmluvu, ich navštevuje v zariadení 1x týždenne alebo podľa potreby. Dispenzarizovaná starostlivosť je zabezpečovaná psychiatrom a neurológom, ktorí prichádzajú do zariadenia 1x v mesiaci. Ďalšia odborná sta
rostlivosť ambulantná a ústavná je zabezpečovaná poliklinikou v mestách Michalovce a Trebišov.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rakovec nad Ondavou

ONDAVA - Domov sociálnych služieb

Rakovec nad Ondavou 45
072 03 Rakovec nad Ondavou

E-mail
riaditel@dssrakovec.sk
Telefón
056 648 95 26
 
0917330974 kontakt na prijímateľov