Kalendár
«
Júl 2024
»
PO
UT
ST
ŠT
PI
SO
NE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Kontakty
Telefón: 056 648 95 26
0917330974 kontakt na prijímateľov
E-mail :riaditel@dssrakovec.sk
Počítadlo
Celkom
588317
Týždeň
73624
Dnes
5841
Online
9

Práva a povinnosti prijímateľov

Prijímateť má právo:

-                  žiť v  čo najmenej obmedzujúcom prostredí,

-                  na súkromie, voľný pohyb, vzdelávanie, ochranu a  bezpečie,

-                  na slušné zaobchádzanie, láskavý, starostlivý prístup, ohľaduplné jednanie a  porozumenie s       

            plnou    vážnosťou a  dôstojnosťou,

-                  integráciu do spoločnosti, individuálny osobný rast, individuálnu starostlivosť,

-                  na slobodnú voľbu, voľné vyjadrenie svojich požiadaviek, myšlienok,

-                  na kontakt s  príbuznými, priateľmi a  okolím,

-                  na poskytovanie všetkých služieb súvisiacich so zlepšením kvality života,

-                  mať prístup k  informáciám, osobným záznamom súvisiacich s  jeho osobou,

-                  zúčastňovať sa spoločenského a  kultúrneho života,

-                  poznať mená zamestnancov, ktorí sa o  nich starajú,

-                  byť informovaný o  všetkých záležitostiach ovplyvňujúcich život v  zariadení.

 

Prijímateľ je povinný:

-                  dodržiavať zásady hygieny, protipožiarne opatrenia  a  bezpečnostné predpisy

-                  dodržiavať zásady slušného správania,

-                  nepoškodzovať zariadenie domova,

-                  fajčiť len vo vyhradených priestoroch,

-                  dodržiavať zákaz používania varných kanvíc a  ohrievačov na izbách,

-                  dodržiavať čas nočného kľudu od 2200 do 0600 hod.,

-                  dodržiavať zákaz používania alkoholických nápojov,

-                  dodržiavať zákaz zakladania a  manipuláciu s  otvorených ohňom,

-                  oznámiť službukonajúcemu personálu každú zmenu, ktorá sa  akýmkoľvek  spôsobom odchyľuje od

            bežne zabehnutých pravidiel a  situácií napr. poškodzovanie majetku prijímateľmi, nedodržiavanie

            slušného a  korektného správania ...

-                  dodržiavať zákaz vynášania riadu a  stravy z  jedálne prijímateľov.

Rakovec nad Ondavou

ONDAVA - Domov sociálnych služieb

Rakovec nad Ondavou 45
072 03 Rakovec nad Ondavou

E-mail
riaditel@dssrakovec.sk
Telefón
056 648 95 26
 
0917330974 kontakt na prijímateľov