Kalendár
«
Jún 2023
»
PO
UT
ST
ŠT
PI
SO
NE
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
13
15
16
17
18
19
20
21
23
24
25
26
27
28
30
Kontakty
Telefón: 056 648 95 26
0917330974 kontakt na prijímateľov
E-mail :riaditel@dssrakovec.sk
Počítadlo
Celkom
1000177
Týždeň
7501
Dnes
795
Online
9

Poplatky

Poplatky

Výška úhrad za poskytované sociálne služby je stanovená na základe Všeobecného záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 11/2020  o výške úhrady za sociálnu službu, o spôsobe jej určenia a platenia v  zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja s účinnosťou od 01. 03. 2023 a to nasledovne:


Stravovanie

  • stravná jednotka pri odbere racionálnej stravy je 7,47 € za 1 deň, pri odbere diabetickej stravy je 8,47 € za 1 deň, v čom je zahrnutá aj výška úhrady za prípravu stravy


Ubytovanie

  • výška úhrady za bývanie v DSS sa určí ako súčin dennej sadzby úhrady za používanie 1 m2 obytnej miestnosti a príslušenstva obytnej miestnosti, denná sadzba úhrady za užívanie 1 m² podlahovej plochy obytnej miestnosti a príslušenstva obytnej miestnosti je:

- 1. posteľová izba - 0,28 €,

- 2. posteľová izba - 0,14 €,

- 3. posteľová izba - 0,09 €,Výška úhrady za pomoc pri odkázanosti

  • výška úhrady za pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy v eurách/deň podľa stupňa odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby

pri celoročnom pobyte

  • stupeň  II.  1,98 €,
  • stupeň III.  2,34 €,
  • stupeň IV.  2,71 €,
  • stupeň V.   3,22 €,
  • stupeň VI.  3,60 €,

Používanie elektrospotrebiča

  • výška úhrady za používanie veľkého elektrospotrebiča (televízora, práčky, chladničky, mikrovlnnej rúry,) je 0,10 € na každý spotrebič na deň.

Rakovec nad Ondavou

ONDAVA - Domov sociálnych služieb

Rakovec nad Ondavou 45
072 03 Rakovec nad Ondavou

E-mail
riaditel@dssrakovec.sk
Telefón
056 648 95 26
 
0917330974 kontakt na prijímateľov