Kalendár
«
Jún 2024
»
PO
UT
ST
ŠT
PI
SO
NE
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Kontakty
Telefón: 056 648 95 26
0917330974 kontakt na prijímateľov
E-mail :riaditel@dssrakovec.sk
Počítadlo
Celkom
328204
Týždeň
60670
Dnes
846
Online
9

Postup podľa § 9 ods.9

Poradie

zákazky

 

Zmluvná strana

Hodnota

zmluvy

Predmet

zmluvy

       
    Obdobie od 1.7.2013-31.12.2013
   
1. TA-TRANS, Ing. Andrej Timko
M.R. Štefánika 714, 075 01 Trebišov
IČO: 10792848
  107.928,48€   Dodávka hrubého potravinového tovaru l.
2. GVP, s.r.o.
Tolstého 1, 066 01 Humenné
IČO: 36446190
  183.303,023€   Dodávka hrubého potravinového tovaru ll.
3. GVP, s.r.o.
Tolstého 1, 066 01 Humenné
IČO: 36446190
  11.917,62€   Dodávka cukru a cukroviniek
4. Pekáreň Palín, Ing. Miloš Varjassy
072 03 Palín
IČO:
  35.921,316€   Chlieb a pečivo
5. TA-TRANS, Ing. Andrej Timko
M.R. Štefánika 714, 075 01 Trebišov
IČO: 10792848
  34.677,218€   Mlieko a mliečne výrobky
6. CIMBAĽÁK, s.r.o.
Duklianska 17/A3579, 08 501 Bardejov
IČO: 36473219
  33.143,352€   Mäso
7. CIMBAĽÁK, s.r.o.
Duklianska 17/A3579, 08 501 Bardejov
IČO: 36473219
  15.197,316€   Mäsové výrobky
  8. RYBA Košice spol.s.r.o
Južná trieda 54, 0404 Košice
IČO: 17147522
  14.132,264€   Dodávka mrazenej hydiny a čerstvých vajec
  Obdobie od 1.1.2014-30.6.2014    

  1. 

Krídla s.r.o
Mierová 94,066 01  Gelnica
IČO: 36466778
  16.942,86€   Kancelárske a školské potreby
2.  Ajva s.r.o.
Hlavná 47, 056 01 Gelnica
IČO: 36580899
  15.614,60€   Pracie prostriedky
3. Krídla s.r.o
Mierová 94,066 01  Gelnica
IČO: 36466778
  14.077,19€   Čistiace prostriedky
  4.  Krídla s.r.o
Mierová 94,066 01  Gelnica
IČO: 36466778
  13.446,54€   Dezinfekčné porstriedky
5. BL Technics, s.r.o.
Švábska 6695/57A, 080 05 Prešov
IČO:  36502944
  8.000,0€   Oprava veľkokapacitných pračiek
6. Elektroservis VALTIM
Obrancov mieru9, 071 01 Michalovce
IČO: 17303010
  9.000,-€   Oprava kuchynských spotrebičov
  7. Ajva s.r.o.
Hlavná 47, 056 01 Gelnica
IČO: 36580899
  23,213,60€   Pracovné odevy
8.  Ajva s.r.o.
Hlavná 47, 056 01 Gelnica
IČO: 36580899
  6.836,67€   Pracovná obuv
9. REPROS združenie
Ľubochnianska 2, 080 06 Prešov
IČO: 34906282
  19.588,80€   Bytový textil
10.  Cyril Mráz - VODÁR
Jaroslawská 1, 080 01 Michalovce
IČO: 10711147
  9.000,-€   Vodárenský materiál
11.   KARLO
Areál psych. nemocnice, 071 01 Michalovce
IČO: 32687168
  9.000,-€   Skklo, porcelán a kuchynské náradie
12. TRIPARK s.r.o. /prevádzka KOVOMAT/
Štefánikova 44, 071 01 Michalovce
IČO: 36210340
  8.000,-€   Železiarsky a spojovací materiál
  13. Peter Rudáš
Moldavská 6, 071 01 Michalovce
IČO: 10712976
  10.000,-€   Elektroinštalačné práce
14.   ELEKTROSERVIS VV, s.r.o.
Čemernianska 50,093 01 Vranov n/T
IČO:44602731
  10.000,-€   Elektrospotrebiče
15. M.A.D.D. Fruitt s.r.o.
Michalovská 10, 073 01 Sobrance
IČO: 36730866
  38.323,66€   Ovocie a zelenina
16.   RYBA Košice spol.s.r.o.
Južná Trieda 54, 043 75 Košice
IČO: 17147522
  11.272,58€   Mrazené filé, mrazený polotovar a šaláty
  Odbobie od 01.07.2014-31.12.2014    
  1.
VATI
Zeleninárska 4, 071 01  Michalovce
IČO:  35452722
  10.000 € Elektroinštalačný materiál 
  2.
PPG DECO SLOVAKIA s.r.o.
prev.DOM  FARIEB, Štefánikova 44, 071 01  Michalovce
IČO:  31633200
  10.000€   Farby, laky a maliarske náradie
3.
ŽÁK  spol. s r.o.
Nám. Osloboditeľov 66, 071 01  Michalovce
IČO:  36581666
7.032 € Textilná galantéria
4.
INTERIÉR  INVEST, prev.  Koberce Trend
Vajanského 65, 071 01  Michalovce
IČO:  36190381
10.000 € Bytové doplnky
5.
PZS5 s.r.o.
Štefánikova 2, 071 01  Michalovce
IČO:  36750646
7.000 € PZS-Vykonávanie zdravotného dohľadu
6. 
MADMA s.r.o.
Kapušianska 90, 071 01  Michalovce
IČO: 36603287
  7.000 €   Výmena podláh v izbách prijímateľov na ošetrovateľskom úseku
7.
ZAPHIR s.r.o.
Voľa 6, 072 21 
IČO:  47499435
12.600 € Oprava sociálnych zariadení I. a II. posch. ošetrovateľského úseku
  Obdobie od 01.01.2015-30.06.2015    
1. 
KARLO
A. Hrehovčíka 1, 071 01  Michalovce
IČO:  32687168
  20.000 €   Sklo, porcelán a kuchynské náradie
2.
ASANARATES s.r.o.
Park Angelinum 4, 040 01  Košice
IČO:  36606693
  20.000 € Deratizácia, dezinsekcia a dezinfekcia zariadenia
  3.
BIDVEST SLOVAKIA s.r.o.
Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO: 34152199
  12.240 €   Mrazená hydina a čerstvé vajcia
  4.
TA-TRANS, Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714, 075 01  Trebišov
IČO: 10792848
  17.040 €   Hrubý potravinový tovar I.
  5.
GVP s.r.o.
Tolstého 1, 066 01  Humenné
IČO: 36446190
  13.560 €   Hrubý potravinový tovar II.
  6.
GVP s.r.o.
Tolstého 1, 066 01  Humenné
IČO: 36446190
  12.000 €   Cukor a cukrovinky
  7.
TA-TRANS, Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714, 075 01  Trebišov
IČO: 10792848
  24.600 €   Mlieko a mliečne výrobky
  8.
Pekáreň KELPEK s.r.o.,
Čierne Pole 36
IČO:  47019719
  24.200 €   Chlieb a pečivo
9.
CIMBAĽÁK s.r.o.,
Duklianska 17A/3579, 085 01  Bardejov
IČO: 36473219
  17.400 € Mäsové výrobky
10.
CIMBAĽÁK s.r.o.,
Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov
IČO: 36473219
  24.000 € Mäso
  Obdobie od 01.07.2015-31.12.2015    
1.
ZAPHIR s.r.o.
Voľa 6, 072 21
IČO:  47499435
17.881,63 € Hygienická maľba ubytovacích priestorov
2.
APROFI  Design,
Švermova 1, 071 01  Michalovce
IČO:  44647697
  12.987 € Interiérové vybavenie priestorov zariadenia
3.
BIDVEST SLOVAKIA s.r.o.
Piešťanská 2321/71, 915 01  Nové Mesto nad Váhom
IČO: 34152199
  6.240 € Mrazené filé, mrazený polotovar a šaláty
4.
M.A.D.D. FRUIT s.r.o.
Michalovská 10, 073 01  Sobrance
prev. Lastomírska 2, 071 01 Michalovce
IČO:  36730866
  24.000 € Ovocie a zelenina
  Obdobie od 01.01.2016-31.03.2016
   
  nebolo vykonané verejné obstarávanie    
  Obdobie od 01.04.2016-30.06.2016    
1.
AJVA  s.r.o.
Hlavná 47, 056 01  Gelnica
IČO: 36580899
5.988 € Xerografický papier
2.
AJVA s.r.o.
Hlavná 47, 056 01  Gelnica
IČO: 36580899
5.988 € Toaletný papier, vreckovky, uteráky na ruky a servítky
  3.
AJVA s.r.o.
Hlavná 47, 056 01  Gelnica
IČO: 36580899
  5.988 €   Originálne tonery
  4.
  AJVA  s.r.o.
Hlavná 47, 056 01   Gelnica
IČO:  36580899
  5.988 €   Čistiace výrobky
5.
AJVA s.r.o.
Hlavná 47, 056 01  Gelnica
IČO: 36580899
5.988 € Pracie prostriedky
6.
AJVA  s.r.o.
Hlavná 47, 056 01  Gelnica
IČO: 36580899
5.988 € Dezinfekčné prostriedky
7.
AJVA  s.r.o.
Hlavná 47, 056 01  Gelnica
IČO:  36580899
5.988 € Predmety osobnej starostlivosti
8.
AJVA  s.r.o.
Hlavná 47, 056 01  Gelnica
IČO:  36580899
5.988 € Prací spotrebný materiál
9.
AJVA  s.r.o.
Hlavná 47, 056 01  Gelnica
IČO:  36580899
5.988 € Kancelárske potreby
10.
AJVA  s.r.o.
Hlavná 47, 056 01  Gelnica
IČO:  36580899
5.988 € Rukavice, osviežovače vzduchu, plastové výrobky , metly, kefy, handry a iné výrobky na upratovanie
11.
Peter Rudáš
Moldavská 6, 071 01  Michalovce
IČO: 10712976
1.167,36 € Odborná prehliadka a odborná skúška elektrických spotrebičov a elektrického ručného náradia
  Obdobie od 01.07.2016-30.09.2016    
       
       

 

Rakovec nad Ondavou

ONDAVA - Domov sociálnych služieb

Rakovec nad Ondavou 45
072 03 Rakovec nad Ondavou

E-mail
riaditel@dssrakovec.sk
Telefón
056 648 95 26
 
0917330974 kontakt na prijímateľov